I dag kom den hyggelige nyheten at NOKUT har godkjent kvalitetsarbeidet ved FIH. Både prosessen og tilbakemeldingen fra NOKUT har vært god og konstruktiv.
Biblioteksbygget
Biblioteksbygget på FIH

Som en offentlig akkreditert institusjon skal FIH drive systematisk kvalitetsarbeid. NOKUT fører med jevne mellomrom tilsyn med dette arbeidet og studieåret 2021/2022 har det blitt gjennomført tilsyn med FIH, både ved gjennomgang av dokumenter og et digitalt besøk på institusjonen.

- Kvalitetssystemet er ryggraden i driften av en institusjon, så å ha fått et godkjent kvalitetssystem er et kvalitetsstempel på alt vi driver med ved høyskolen. Dette er viktig for oss å få godkjent, sier rektor Frank-Ole Thoresen.

Det har vært en god prosess med konstruktive tilbakemeldinger. Tilsynet har hatt et særskilt fokus på læringsmiljø og studenters medvirkning, og vi ser frem til å jobbe videre med komiteens anbefalinger.

Avtroppende kvalitetsleder er også godt fornøyd: - Det er godt å få denne godkjenningen på plass slik at vi kan jobbe videre med de tiltakene som er anbefalt, sier Harald Aarbakke.

En særskilt takk går til Harald for innsatsen gjennom mange år med å etablere og videreutvikle kvalitetsarbeidet ved institusjonen.

Pressemelding fra NOKUT.

NOKUTs tilsynsrapport for FIH.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo