IMG 8040 1

Historisk semesteravslutning på FIH.

"Fjellhaug er ikke bare en høyskole, det er en familie", sier avgangsstudent Ramon Jr.

Den 03. juni blir stående som en historisk dato for Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Høsten 2019 startet det første kullet med studenter på det internasjonale bachelorprogrammet, Bachelor in Bible, Ministry and Mission. På fredag ble de uteksaminert.

Både studenter og ansatte var samlet for å markere avslutningen av skoleåret 2021-2022. Rektor Frank-Ole Thoresen avholdt en tale for studentene hvor han pekte på den historien og tradisjonen som Fjellhaug står i. Selv om Fjellhaug har utviklet seg mye over årene står fortsatt den samme visjonen som et stødig fundament for hele vår virksomhet, «til tjeneste». FIH utdanner mennesker til tjeneste. Tjeneste for kirken, tjeneste for mennesker både lokalt og globalt, tjeneste for samfunnet, og tjeneste for misjonen.

Fjellhaug er ikke bare en høyskole, det er en familie. Jeg har ikke bare blitt utrustet med nødvendige ferdigheter og kunnskap, jeg har også blitt velsignet med langvarige relasjoner. For dette vil jeg for alltid være takknemlig, til den institusjonen som har vært mitt andre hjem de siste tre årene.

Samlingen ble etterfulgt av en bedre lunsj, og middag og roseseremoni for avgangsstudentene senere på kvelden. I alt avslutter 16 studenter sine studier denne våren.

Flere av de internasjonale studentene utrykte at tiden på FIH har betydd mye for dem.

Fjellhaug er ikke bare en høyskole, det er en familie. Jeg har ikke bare blitt utrustet med nødvendige ferdigheter og kunnskap, jeg har også blitt velsignet med langvarige relasjoner. For dette vil jeg for alltid være takknemlig, til den institusjonen som har vært mitt andre hjem de siste tre årene, sier Bible, Ministy and Mission-student Ramon Jr Arcilla.

Det er ikke bare Fjellhaug som har betydd mye for studentene. Det er liten tvil om at disse studentene har betydd mye for Fjellhaug. Dette har vært understreket flere ganger av både norske medstudenter og ansatte. De har på en helt enestående måte, med åpenhet og imøtekommenhet, bidratt inn i det sosiale miljøet på skolen.

Rektor, som har vært en aktiv pådriver for opprettelsen av et internasjonalt studieprogram, uttrykker også glede og stolthet over dette første internasjonale avgangskullet på bachelorprogrammet.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (og tidligere Misjonsskolen) har utdannet mennesker til internasjonal tjeneste i 124 år. Det er en merkedag at vi nå for første gang kan uteksaminere en bachelorgruppe med internasjonale studenter. Denne gruppen bidrar med sin bakgrunn og sine erfaringer inn i klasserommene og studiemiljøet på en utrolig spennende måte. Hele studentgruppen vår merker at verden stadig blir mindre, og at den globale kirken deler misjonsoppdraget sammen. Det gir oss både håp og glede.

Til studentene våre vil vi på vegne av hele FIH si tusen takk for et fantastisk skoleår, og riktig god sommer!

Nå ser vi fremover mot høsten og gleder oss til å møte nye studenter som skal fylle gangene her på haugen på Sinsen. Vær gjerne med og støtt arbeidet vårt ved å gi en gave. En gave til FIH er på en direkte måte med på å legge til rette for at flere unge mennesker, både norske og internasjonale, får ta en teologisk utdanning som utruster dem til å tjene.

BBMM
Avgangsstudentene, Bachelor in Bible, Ministry and Mission.
BTM
Avgangsstudentene, Bachelor i Teologi og misjon.
MTM
Avgangsstudentene, Master i Teologi og misjon.