Les hva studenter fra FIH lærte når de sist onsdag deltok på LINK-konferansen.
To av studentene på LINK
Bilde av Håvard Jøssang

Ikke vi eller de, men sammen!

Sist onsdag (8.sep) møtte ca 40 studenter fra FiH opp i Storsalen Oslo for å delta på NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) sin LINK-konferanse. Konferansen gikk som en del av undervisningen i faget BMM1005 – Introduction to Missiology. Studentene ble utfordret og lærte mye i det de fikk delta på seminarer og høre innlegg både fra nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Temaet for konferansen var «Ikke vi eller de, men sammen», og samtalene og innleggene omhandlet bl.a. utfordringer knyttet til norske kristnes forhold til migranter i menighetene sine, og flere utfordrende innlegg behandlet spørsmål som: hvordan kan norsk kristen kultur bedre speile den multietniske himmelmenigheten, og hvor stor trofasthet skal en ha mot sin egen kulturelle identitet i møte med søsken fra andre kulturer?

Integrering var også et tema, her ble blant annet verdien og viktigheten av relasjonelle forhold påpekt. Tverrkulturelt arbeid er utfordrende, og løsningene er som regel ikke enkle og det kan kreve mye tid og innsats. Studentene fikk likevel med seg mye solid undervisning, og mange utfordrende tanker som de kan ta med seg videre i undervisningen og livet ellers.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo