Litt om forskningen ved Fjellhaug

F.v. Egil Sjaastad, Simeon Ottosen og Arne Helge Teigen (Foto: Simon Berg/arkiv)

Av: Sondre Lidal

Forskningen på Fjellhaug er en viktig del av driften på skolen og det som jobbes frem er relevant både for samfunn, kirke/misjon og for enkeltmennesker. Tre av våre ansatte har akkurat publisert vitenskapelige artikler, alle gjennom tidsskriftet Theofilos. Vi på Fjellhaug er glade for det arbeidet som våre ansatte legger ned i forskningen og vi ønsker derfor å løfte dette frem.

Artiklene er åpent tilgjengelige, og er kanskje av interesse for flere. Trykk på artikkelnavnet for å komme til artikkelens forside.

I forbindelse med 150-årsjubileet for Landstads salmebok i 2020 har Sjaastad sett på Eskatologien, altså læren om de siste tider, i Landstads salmer og tar utgangspunkt i følgende problemstilling:

«Hvordan framstilles eskatologien i salmene til salmedikteren og salmebokredaktøren Magnus Brostrup Landstad?»

I etterordet skriver Sjaastad blant annet at «Mitt ønske er at denne undersøkelsen får fungere som en tankevekker og en inspirasjon for framtidige salmediktere, kirke- og misjonsledere, prester, forkynnere, møteledere og lovsangsledere.»

Ottosen argumenterer i sin publikasjon for å skille mellom ulike former for ufeilbarlighetslærer, og tar utgangspunkt i Carl Fredrik Wisløffs ufeilbarlighetslære og Chicago Statement on Biblical Inerrancy. Konklusjonen i artikkelen danner grunnlag for flere spørsmål, blant annet knyttet til Bibelens absolutte ufeilbarlighet i en norsk kontekst.

Teigens artikkel handler om profetier om Donald Trump, som er utviklet innen den karismatiske NAR-bevegelsen i USA de siste årene. Undersøkelsen viser at ledere for denne bevegelsen tror på Donald Trump som utvalgt og «salvet» av Gud til å lede USA i endetiden. Ifølge profetiene, skulle Trump etablere stabilitet i verden, og sørge for at de karismatiske menighetene kunne opprette Guds rike på jorden som politisk og åndelig størrelse.

Vær gjerne med og støtt oss videre, slik at vi kan fortsette det aktive forskningsarbeidet ved institusjonen.