Migrasjon i Apostlenes Gjerninger

Meiken Antje Buchholz (Førsteamanuensis II).

Tidligere NLM-misjonær Meiken Buchholz er bosatt i Tyskland og underviser i missiologi ved Fjellhaug internasjonale Høgskole. I forrige uke fikk hun sin artikkel om migrasjon i Apostlenes Gjerninger publisert og ble samtidig fremhevet som "Featured Author" av The Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET). Du kan lese mer i nyhetssaken fra FEET i denne linken: Dr. Meiken Buchholz - Featured Author - EJT (Spring 2021)

Tidsskriftet European Journal of Theology blir publisert av FEET som er et nettverk av teologiske forskere i Europa.