Oppløftende antall søkere

Oppløftende antall søkere

Søkertallene for skoleåret 21/22 er klare og viser svært oppløftende tall for bachelor i teologi og misjon, med 15 søkere på førsteprioritet og 58 søkere totalt. Samtidig viser tallene at det er 20 færre førsteprioritetssøkere til sammen for alle studiene, sammenlignet med i fjor. Det totale antallet søkere for kommende skoleår er 873 som er omtrent på nivå med i fjor.

Søkerne har mulighet til å endre rekkefølge på studieønskene fram til 1. juli. Vær med og be for en spennende tid for Fjellhaug, og ikke minst for søkere som skal ta store valg i tiden som kommer.