IMG 9059 red 2

Oppløftende studenttall ved FIH

Ett nytt semester er i gang ved FIH. Bortfall av tilskudd til studenter utenfor EU/EØS, samt opprettelsen av to nye årsenheter har skapt mye spenning knyttet til årets opptak. De reelle tallene gir grunn til oppmuntring.

Den 17. august var studenter og ansatte ved FIH samlet for å markere starten på et nytt semester. De første studieukene har gått og studentene er godt i gang med undervisning og egenstudier.

«Det går alltid litt tid fra studiestart til vi sitter med de faktiske studenttallene. Studentene skal godta tildelt studieplass og de skal semesterregistrere seg, men nå har vi rimelig sikre tall» sier rektor Frank Ole.

Nærmere 400 studenter går nå på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Om lag 250 av disse er tilknyttet campus i Oslo.

«Vi har en veldig fin gruppe med nye studenter her på campus, ca. 90 stykker. Det er vi godt fornøyd med.»

Det ble tidligere i år kjent at regjeringen valgte å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits («tredjeland»). Nyheten skapte bekymringer for en rekke norske utdanningsinstitusjoner, også for FIH, og flere valgte å legge ned eller «pause» studieprogrammene sine som primært hadde denne gruppen studenter. På FIH vurderte vi at internasjonale studenter er en viktig del av vårt DNA, og at den engelske bachelorgraden, Bachelor in Bible, Ministry and Mission derfor skulle utbys som normalt.

«Vi hadde gode søkertall på det engelskspråklige programmet vårt, men vi har hele tiden forventet et lavt studenttall. Norge er et av de få landene der det tidligere har vært mulig for studenter fra tredjeland å tilegne seg en god utdannelse uten høye studieavgifter. Med de avgiftene det nå er lagt opp til visste vi at mange potensielle studenter ville bli utelukket. Vi fryktet egentlig at studiet ville falle helt sammen. Situasjonen vi nå befinner oss i tror jeg ingen av oss hadde forestilt oss.»

Til semesteråpning sto hele tolv internasjonale studenter i vestibylen klare for sin første dag på Fjellhaug. Og gjengen har bare vokst siden. Nå er de tjue stykker.

«Det er veldig gledelig for oss. Vi ville vært svært fornøy om vi fikk en gjeng på ti studenter, men nå sitter vi altså med det dobbelte. Mange har vært med i forbønn for Fjellhaug og for studenter i en vanskelig situasjon, og det vil vi takke stort for.»

En fleksibel studiehverdag

De nye årsstudiene har også gitt FIH en fin gruppe med studenter, flest er det på det samlingsbaserte årsstudiet i teologi og sjelesorg.

Demografisk og teknologisk utvikling gjør at måten nordmenn studerer på er i endring. Stadig flere universitet og høyskoler legger nå opp til mer fleksible utdanninger, som for eksempel studier på nett, desentraliserte studier, eller samlingsbaserte studier.

Foruten årsstudiet i teologi og sjelesorg har FIH også gjort bachelor- og mastergraden i teologi og misjon mulig å gjennomføre som et samlingsbasert studium.

«Ved å legge opp studier til å være både samlingsbaserte og campusbaserte kan vi gi enda flere muligheten til å bygge kompetanse. På den måten kan personer som for eksempel ikke kan eller ønsker å flytte til Oslo likevel få mulighet til å ta studier på FIH.»

Vil du være med å be for studentene?

Fjellhaug yrer av liv om dagen, noe som merkes både i klasserommene, matsalen og på de daglige andaktene. Her er en ungdomsflokk samlet for å fordype seg i Guds Ord, lære mer om forkynnelse og formidling og for å øve seg i å se, lytte og være til hjelp for mennesker.

Vær gjerne med å be for dem. Klikk på knappen for å se en liste over noen konkrete bønneemner: Bønneemner for FIH