Fi H Promo2022 Foto Kleppa Media 4589

Rekordsøknad for FIH i Samordna Opptak

Det nasjonale opptaket for søknad til høyere utdanning, Samordna Opptak, stengte 15 april. Ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole gleder vi oss over rekordhøye søkertall. For første gang er det over 700 søkere som har Fjellhaug som et av sine søknadsalternativer, og omkring 180 søkere har et studieprogram ved FIH som sitt høyeste prioriterte studievalg. Både totalsøkertall og tallene på førsteprioritetssøkere er ny rekord for høyskolen, med god margin.

- Rektor Frank-Ole Thoresen, er det noen studieprogram som er særlig populære?

«Vi registrerer økt søknad til nesten alle våre studietilbud. Men i fjor startet vi et nytt årsstudium i teologi og sjelesorg. Det har vært en kjempesuksess og vi har svært god søknad til det studiet» sier Thoresen. «For øvrig er det veldig hyggelig å registrere god økning i søknader til våre bachelorprogram. Vi har aldri hatt så mange søkere til bachelorprogrammene våre».

- I det samordnede opptaket er det mange studieprogram innen humaniora, blant annet teologistudier, som nå har en økning i søkertall. Det synes som om dette er en nasjonal trend?

«Ja, det er veldig positivt, og kanskje litt overraskende. Men Fjellhaug har opplevd betydelig vekst gjennom de siste ti årene. Vi gjorde et godt opptak i fjor også, så for oss er det ekstra hyggelig at det er enda flere søkere i år. Vi synes det er flott at det er mange unge som ønsker å studere teologi med den profilen og studiekvaliteten som tilbys ved FIH», sier Thoresen.

«Så er det likevel grunn til å understreke at dette bare er søkertall. Det avgjørende er ikke hvor mange som har søkt om en studieplass, men hvor mange som faktisk møter opp til høsten» understreker rektor. Opptak til masterstudiet i teologi og misjon og enkeltemner er fortsatt åpent via lokalt opptak.

Av: Frank-Ole Thoresen