Tilfredse studenter på Fjellhaug


Av: Sondre Lidal

Studiebarometeret 2020 viser at Fjellhaug er på 8. plass blant høgskolene og universitetene i landet når det gjelder overordnet tilfredshet. Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvaliteten ved skolen og under kan du se et lite utdrag av resultatene ved Fjellhaug. 5 poeng er høyest mulige poengscore.

  • Undervisning: 4,4 poeng både for master og engelskspråklig bachelor.
  • Faglig og sosialt læringsmiljø: 4,9 poeng for master og 4,5 poeng totalt for skolen.
  • Studieprogrammets evne til å inspirere: 4,3 poeng for engelskspråklig bachelor og 4,4 poeng for master.
  • Overordnet tilfredshet: 4,8 poeng for master og 4,5 poeng totalt for skolen.

Rektor Frank-Ole Thoresen kommenterer resultatet slik:

- Det er alltid hyggelig å motta resultatene fra Studiebarometret, for studentene ved FIH har gjennom flere år vært blant de mest fornøyde studentene i landet. Det bekreftes også dette året. FIH skal være et sted hvor studentene opplever faglig utvikling, trivsel og personlig vekst. Det forutsetter gode rammevilkår, dyktige forelesere, og et trygt og positivt studiemiljø. Dette arbeider vi for hver eneste dag.

Vær gjerne med og be for studenter og ansatte ved Fjellhaug og for at vi kan fortsette å gi studenter en høgskole med et godt faglig og sosialt læringsmiljø.