IMG 7790 10 1x1

Uten mat og drikke, duger studenten ikke

Tekst og bilde: Sunniva Fuglestveit

Fornøyde studenter rusler ut av matsalen, energilagrene er fylt opp og kloke hoder er klare for å ta fatt på en ny undervisningsdag. I hele januar har studentene ved FIH campus Oslo nemlig startet skoledagen ikke i klasserommene, men i matsalen.

Sven Morten Kjølleberg er diakon på FIH og initiativtaker for tilbudet. Han forklarer at høyskolen er opptatt av å gi studentene best mulig rammer for utdanningen, og legger til at trivsel er en av de faktorene som er helt avgjørende for å gjennomføre en utdanning på en god måte.

- Vi inviterte alle studenter til frokost fire dager i uka som et ledd i å ønske dem velkommen tilbake på campus. Av hensyn til smittevernstiltak måtte vi de første ukene invitere basert på studieprogram. Senere, når det åpnet opp ytterligere, kunne vi invitere alle studentene hver dag.

Hva var bakgrunnen for at skolen ønsket å opprette dette tilbudet?

- Vi ønsket å gi studentene en sosial samlingsplass og en god start på dagen. Studenter har ved flere anledninger blitt særlig rammet av restriksjoner under pandemien og vi har vært opptatt av å kunne gi dem et så godt tilbud som mulig. Det kan være krevende med digitale forelesninger, særlig hvis man bor alene og i perioder har blitt oppfordret til å holde seg mest mulig hjemme. Mange sitter på få kvadratmeter, er nye på studiestedene og nye i byen. Da er det viktig at de får møte sine medstudenter på møteplasser med gode rammer. Ut fra hva andre høyskoler har gjort og erfart, da særlig NLA, har dette vært et av de tiltakene som ser ut til å ha blitt veldig godt mottatt blant studenter. Så vi har latt oss inspirere av våre kolleger ved NLA. Med mange digitale møtepunkt frem til nå, kan det være en god opplevelse å spise en god frokost sammen med andre. Det er heller ingen ulempe å hjelpe studentene til å møte gode og mette til forelesninger.

Hva har du som diakon observert blant studentene under pandemien, hva har de opplevd utfordrende?

- Jeg tror det er veldig individuelt hvordan den enkelte student har opplevd pandemien. Noen bor i kollektiv og har hatt god kontakt med andre. Andre har måttet sitte mer alene på små studenthybler. Så tror jeg det kan være krevende for oss alle å igjen ta i bruk ulike tilbud og delta på arrangement. Studentene har levd lenge med oppfordringer om å delta på minst mulig og treffe færrest mulig og da er det ikke bare bare å snu seg rundt og komme inn i et godt mønster igjen.

Hvordan løser vi dette da?

- Vi må hjelpe hverandre til å på nytt benytte oss av de tilbudene som finnes, invitere hverandre med på ting. Vi vil se flest mulig studenter tilbake på campus og i klasserommene, og vi vil gjøre det vi kan for hjelpe dem med det. Så må vi også være opptatt av å være tilgjengelige for studentene og lytte til deres egne innspill om hva de trenger fremover.