Vårens masteravhandlinger (del 1)

Øverst fra venstre: Bård Skeie Sørheim, Håvard Jøssang, Jarle Thingbø og John-Kjetil Gagnat (Foto: Even Kleppa/Fjellhaug/Privat)

Av: Sunniva Fuglestveit

Vi har valgt å fordele presentasjonen av vårens masteravhandlinger på to artikler. Her er de fire første. Studentene har svart på følgende spørsmål:

  1. Hva skriver du om i din masteravhandling?
  2. Hvorfor valgte du dette teamet, og hva håper du arbeidet ditt kan bidra til/med?

Bård Skeie Sørheim:

  1. Jeg forsker på hvorfor noen unge voksne med luthersk bakgrunn velger å gå i pinsemenigheter.
  2. Jeg har lurt på, helt siden jeg flyttet til Oslo, hva som gjør at folk velger de menighetene de velger. Og hva folk er opptatt av når de prøver å finne seg et åndelig hjem. Jeg håper blant annet å kunne bidra til litt bedre forståelse av dette til pastorer i ulike kirkesamfunn.

Håvard Jøssang:

  1. Jeg skriver en klassisk fortolkningsoppgave om Jak 1:19-27.
  2. I møte med noe av det som står i Jakobs brev sitter jeg ofte igjen med spørsmål om hvordan det "passer inn" i min teologi og tro. Og hva mener Jakob f.eks. med uttrykket "den som ser inn i frihetens fullkomne lov"? Jeg håper arbeidet kan bidra til at Jakobs brev og budskap, som i mange protestantiske sammenhenger har blitt forsømt, blir bedre kjent og forstått.

Jarle Thingbø:

  1. Jeg skriver om kallsforkynnelse i misjonsbøker i NLMs historie.
  2. Jeg valgte dette fordi jeg synes misjonsbøker er oppbyggelige og utfordrende. Jeg tenker det er viktig og interessant å se hvordan forfattere bruker teologien til å motivere for misjon, samt undersøke om dette er noe som har forandret seg de siste 80 årene.

John-Kjetil Gagnat:

  1. Jeg skriver om Jürgen Moltmanns forståelse av forholdet mellom hvem Gud dypest sett er og hvordan vi gjennom Guds handlinger i frelseshistorien kan forstå hvem han er. Moltmanns forståelse vil problematiseres ved hjelp av Kyrill av Aleksandria.
  2. Jeg valgte dette fordi jeg synes det er spennende, og viktig for en meningsfull forståelse av hvem Gud er.