Fagdag: «Integral Mission»

Søk studieplass
  1. nov. hadde FIH, i samarbeid med NLM´s hovedkontor, en fagdag med fokus på «Integral Mission». Nærmere spesifisert: «Foundations and practice – an exploration».

 

Tema for dagen var integral mission, som dreier seg om forholdet mellom evangelisering og diakoni i misjonsarbeid. Dette trenger ikke å være motsetninger, men er to sider ved det å være vitner i verden. I løpet av dagen ble flere perspektiver berørt: bibelske tekster om misjon, praktiske spørsmål, fattigdom og menighetens plass og muligheter i arbeidet. Det var rom for spørsmål og spennende samtaler om aktuelle utfordringer.

Gjesteforeleser ved denne anledning var Dr. Mark Galpin, lærer og fagansvarlig for Mission Development Studies ved All Nations Christian College, UK. FIH har utvekslingsavtale med denne institusjonen.

Galpin har mangeårig erfaring fra misjons- og utviklingsland i Øst-Afrika og Asia, blant annet som leder for United Mission to Nepal. Han har arbeidet mye med temaer knyttet til bibelsk forståelse av helhetlig misjon og kirkens helhetlige oppdrag.

Under fagdagen deltok også lærere og ansatte ved FIH og NLM´s hovedkontor.