Feil på giro sendt ut med Fjellhaugbladet

Søk studieplass

Vi har oppdaget en feil på KID-nummeret på giroer som ble sendt ut med siste nummer av Fjellhaugbladet. Dette er nå rettet opp i og KID-nummerene på alle giroene skal fungere. Vi beklager hvis dette har vært til ulempe. Har du spørsmål kan du ta kontakt med mskinlo@fjellhaug.no.