FIH akkreditert som høyskole!

Søk studieplass

Kongen i statsråd godkjente 12.01.2018 søknaden fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole om endret institusjonsstatus. Dette innebærer at høyskolen nå er akkreditert som høyskole.

Akkrediteringen er en milepæl for FIH og vil gi muligheter på flere plan. Muligheten til å opprette egne studier gir en fleksibilitet i møte med nye faglige utfordringer og potensielt nye studentgrupper. Det skaper også en trygghet for at arbeidet med kvaliteten ved høyskolen så langt har vært vellykket, og gir ny motivasjon for å fortsette dette slik at vi kan gi studentene en utdanning som er attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.

Skolen vil nå selv stå ansvarlig for kvaliteten på studier på bachelornivå og kan opprette nye studier på dette nivået uten å søke ekstern godkjenning fra NOKUT. Akkreditering kan også bli avgjørende når det gjelder å sikre fremtidige økonomiske tilskudd fra det offentlige, selv om FIH fortsatt er helt avhengig av gaver fra skolens trofaste støttespillere.

Vi gleder oss over at en liten institusjon som FIH ikke bare har oppfylt de formelle kvalitetskravene, men at ekspertutvalget som vurderte oss gjennomgående har gitt FIH svært gode tilbakemeldinger. Det dreier seg eksempelvis om studiekvalitet, forskningsproduksjon, faglig kompetanse og studenttilfredshet.

Foto: Studiesjef Marit Skinlo og rektor Frank Ole Thoresen feirer begivenheten.