FIH ett steg nærmere akkreditering som høyskole

Søk studieplass

Et grundig og langvarig arbeid ligger bak FIH´s søknad om akkreditering

Januar 2017 søkte Fjellhaug Internasjonale Høgskole om opprykk til å bli akkreditert høyskole. I dag har høyskolen akkrediterte studier, men ikke en selvstendig høyskoleakkreditering. Torsdag 14. september kom den gledelige meldingen fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om at NOKUTs styre har vedtatt akkreditering av FIH. FIH setter pris på gratulasjonen og uttalelsen fra NOKUTs direktør Terje Mørland i den forbindelse: «Fjellhaug Internasjonale Høgskole er godt forberedt til å påta seg selvakkrediteringsretten de nå får».

Et grundig og langvarig arbeid ligger bak FIH´s søknad om akkreditering. Selve arbeidet har vært nyttig og skjerpende for både studenter og ansatte. Akkreditering er utvilsomt en milepæl for FIH, og vil styrke høyskolens status og muligheter på flere plan. Dette innebærer at skolen selv står ansvarlig for kvaliteten på studier på bachelornivå og kan opprette nye studier på dette nivået uten å søke ekstern godkjenning fra NOKUT. Akkreditering kan også bli avgjørende når det gjelder å sikre fremtidige økonomiske tilskudd fra det offentlige, selv om FIH fortsatt er helt avhengig av gaver fra skolens trofaste støttespillere. Det viktigste er at dette blir en bekreftelse av kvaliteten på den teologiske utdanningen ved FIH, noe som har stor betydning for våre studenter, deres fremtidige arbeidsgivere, samt våre ansatte og givere.

Nå gjenstår fase to i godkjenningsprosessen. På bakgrunn av NOKUT´s vedtak, søker FIH Kunnskapsdepartementet om endret institusjonsstatus. Vedtak om endret status gjøres av Kongen i statsråd.

NOKUTs nyhetssak kan leses her: http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Akkrediteres-som-hoyskole/#.WbvQlrLXaUk

I universitets og høyskoleloven forstås akkreditering som « … en faglig bedømming av om en høyere utdanningsinstitusjon og de studier denne tilbyr, fyller et gitt sett av standarder. Akkrediteringen skal baseres på evaluering foretatt av eksterne sakkyndige oppnevnt av NOKUT» (§ 3-1 (1)).

Bilde: Studiesjef Marit Skinlo, studentrådsleder David Skutlaberg og rektor Frank Ole Thoresen kan endelig studere NOKUT´s rapport med glede.