FIH-studenter vil bidra!

Søk studieplass

Våren 2016 tropper to studenter opp på rektors kontor. De har kommet for å gi beskjed om at de ønsker å bidra til at FIH-studenter får mer praksis i ulike menigheter, lag og forsamlinger. Det ble starten på Fjellhaug Ressurs – et studenttiltak som organiserer utreiser for FIH-studenter. En av initiativtakerne var Jon Georg Fiske.

Hva var motivasjon din for å dra i gang Fjellhaug Ressurs?

Min motivasjon var todelt for å starte opp Fjellhaug Ressurs. For det første merket jeg at studiet er godt lagt opp teoretisk, men det er lite praksis. For det andre merket jeg at det var stor etterspørsel etter yngre forkynnere rundt om i Kristen-Norge. På Fjellhaug får vi masse god undervisning, og det sitter mange kristne ressurspersoner og forbilder på skolebenken som ikke får praksis, men som er omringet av behov som de lett kunne vært med på å fylle. Dette motiverte meg, og flere av studentene til handling, som resulterte i Fjellhaug Ressurs.

Hva er Fjellhaug Ressurs?

Fjellhaug Ressurs er en organisasjon som er drevet og styrt av studentene ved Fjellhaug. Studentene som har lyst på å få tilbud om taleoppdrag melder seg inn, og får da jevnlig tilbud om å reise å tale på bedehus, forsamlinger og leirer. Primært operer vi på Østlandet, men vi reiser også lengre om vi får spørsmål fra andre steder i landet. Helst reiser vi to og to for å støtte hverandre, gi hverandre tilbakemeldinger, og for å binde gode relasjoner på tvers av FIH-kull.

Hvordan har det gått?

Tilbakemeldingene på Fjellhaug Ressurs har vært svært gode. Både de som har tatt i mot talere, og studentene selv har opplevd opplegget svært positivt. Fra oppstarten i oktober 2016 til litt ut på våren 2017 har det reist studenter på over 50 oppdrag. Det er veldig gøy å se at både behovet er stort, men også hvilken vilje og lyst studentene har til å reise og forkynne.

Hvem kan dere besøke og hva kan dere bidra med?

Vi kan besøke alt som er! Vi er svært fleksible, i den grad det passer sånn ca med skolehverdagen. Vi har primært som siktemål å bidra andakter, taler, møtehelger, bibeltimer og seminar. Noen av studentene kan og bidra med sang og musikk i forbindelse med talen. Men om en har en idé til hva en kan bruke en Fjellhaug-student til, tenker vi at det er bedre å spørre en gang for mye, enn for lite. Send en forespørsel på epost til ressurs@fjellhaug.no så prøver vi å være imøtekommende, og svare så fort vi kan!

JGFiske
Jon Georg Fiske