FIH utvider med en ny avdeling i Danmark

Søk studieplass

Fjellhaug Internasjonale Høgskole vil fra sommeren 2019 utvide undervisningstilbudet med en ny avdeling i Aarhus i Danmark. 

FIH har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Menighedsfakultetet i Aarhus, blant annet gjennom lærerutveksling og et felles nordisk forskningsnettverk. Nå utvides dette samarbeidet ved at FIH oppretter nye undervisningstilbud i Menighedsfakultetets lokaler i Aarhus.

Menighedsfakultetet ble opprettet i 1967 som et alternativ til det teologiske fakultet på universitetet i Aarhus, og har siden den gang hatt en sterk forankring blant indre- og ytremisjonsorganisasjonene i Danmark. Institusjonen har i dag en godt kvalifisert faglig stab og ca. 50 teologistudenter.

Rektor Frank-Ole Thoresen, hva innebærer dette nye samarbeidet?

– Det nye samarbeidet innebærer at ansatte og studenter ved Menighedsfakultetet blir en fullintegrert del av FIH. På denne måten styrker vi ytterligere Fjellhaugs posisjon i Skandinavia, og etablerer en ny sterk allianse mellom institusjoner og teologiske miljøer som står hverandre nært.

I 2012 opprettet FIH en avdeling i København i samarbeid med Dansk Bibel-Institutt (DBI). Thoresen forklarer at det nye samarbeidet vil følge den samme modellen som allerede er etablert i København.

– DBI og Menighedsfakultetet har historisk stått hverandre nært, og institusjonene har nok ofte rekruttert studenter og støttespillere fra samme eller tilstøtende miljøer. Vi synes det er svært gledelig at vi nå kan bidra til å knytte disse teologiske miljøene nærmere sammen, både i Danmark og på tvers av landegrensene i Skandinavia forøvrig.

– Hvorfor er dette samarbeidet viktig for FIH?

– Menighedsfakultetet har gjennom lang tid bygget opp en godt kvalifisert faglig stab som nå blir en del av vårt fagmiljø. Med våre tre campuser vil FIH fra sommeren 2019 ha mellom 35 og 40 ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger. Dette vil innebære at FIH kommer til å representere et av de største fagmiljøene i Skandinavia innen våre fagområder, og det nye samarbeidet vil på den måten styrke hele institusjonen.

Thoresen påpeker også at hele høgskolesektoren i økende grad preges av internasjonaliseringsprosesser og forventninger om internasjonalt samarbeid i vid forstand.

– Med utvikling av nye interaktive verktøy utvides stadig mulighetene for å integrere både studenter og undervisningspersonale på tvers av avdelinger og geografiske grenser. Slik representerer dette et nytt og spennende internasjonaliseringstiltak. Ettersom vi tilbyr det samme studiet ved de ulike avdelingene kan også studentene enkelt flytte mellom studiestedene, eller velge å ta et semester ved en av våre andre avdelinger.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole ble opprinnelig etablert på Framnes i Hardanger i 1898, som en misjonærutdannelse for Norsk Luthersk Misjonssamband.

– Fjellhaug er en høgskole som har utdannet studenter til tjeneste i den globale kirken i hundre og tjue år. Derfor er det slett ikke unaturlig for oss å finne gode samarbeidspartnere utenfor våre nasjonale grenser, avslutter Thoresen.