Forskning

I NLM-arkivet fins kildemateriale som kan benyttes til doktoravhandlinger, masteravhandlinger og forskjellige historieframstillinger. For å få innsyn i arkivaliene må søknadsskjema og diskresjonserklæring fylles ut.

Det norske lutherske Kinamisjonsforbund/fra 1950 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ble stiftet i Bergen i 1891, primært for å drive misjonsarbeid i Kina, men også for å drive evangelisk arbeid i Norge. Fram til 1948/49 hadde organisasjonen arbeid i provinsene Hubei og Henan og fra 1932 også i Mandsjuria. NLM sendte ut cirka 240 misjonærer i de nær 60 årene misjonsarbeidet pågikk i Kina.

Ved den kommunistiske maktovertakelse i 1949 måtte misjonærene forlate landet. NLM hadde da alt i 1948 startet arbeid i Etiopia. Ikke i noe annet land har NLM hatt et så omfattende arbeid som der. Omkring 1950 begynte organisasjonen også arbeid i Hongkong, Taiwan, Japan og Tanzania. Senere har NLM også tatt opp større og mindre misjonsarbeid i Peru, Bolivia, Kenya, Elfenbeinskysten, Mongolia og Mali. I de fleste av disse landene er det etablert stedegne kirker. NLM har i flere av disse landene nå bare et lite engasjement.

NLM har i Norge drevet en omfattende indremisjonsvirksomhet. I tillegg til tradisjonell forkynnervirksomhet på bedehusene rundt i landet, driver organisasjonen et omfattende skolearbeid. Det gjelder grunnskoler og ungdomsskoler, folkehøgskoler, videregående skoler, bibelskoler og høgskoler. Flere av disse skolene er eid og blir drevet sammen med andre kristne misjonsorganisasjoner. Cirka 30 leirsteder og ungdomssenter har også fra siste halvdel av 1900-tallet og fram til vår egen tid vært en viktig del av NLMs arbeid i Norge.