China Instituttet

China Instituttet ble opprettet høsten 1986 etter henstilling fra Norsk Misjonsråd, og lokalisert på Fjellhaug Internasjonale Høgskole som et ressurssenter for Kina og Kinamisjon. Her er et bibliotek med spesiallitteratur om Kina. Det har godt over 1000 bøker og mer enn 40 tidsskrifter/nyhetsblader. Meldingsbladet «Nytt fra China Instituttet» ble utgitt frem til 2011. Samlingene er integrert med hovedbiblioteket på Fjellhaug (http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=fjellhaug&unit=6473 ). Driften av China Instituttet har av ulike årsaker vært innstilt siden 2011.