FiH-forlaget

FiH-forlaget ble opprettet i 2007 som en sammenslåing av tidligere forlagssamarbeid mellom Biblia Fjernundervisning og Fjellhaug Skoler.

Forlagets formål er å utgi faglitteratur som er relevant for Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH), fra forskning, formidling og undervisning innenfor fagfelt som musikk, misjon og teologi.

Bøkene kan du enklest bestille på thamre@fjellhaug.no.

Oversikt over bokutgivelsene finner du her:

Utgivelser 2017:

Dagfinn Solheim: Guds folk og Guds rike : en vandring gjennom Bibelen. ISBN 978-82-91911-63-2. Kr 150,-

Utgivelser 2013:

Bertil Andersson: Generational curses in the life of Christian believers : a critical analysis of essential elements in Derek Prince’s concept of generational curses. ISBN 978-82-91911-62-5. Kr 150,-

Utgivelser 2012:

Yngve Litleskare Leine: Guddommen i mormonismen : ei studie og analyse av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige si lære om Gud. ISBN 978-82-91911-61-8. Kr 150,-

Utgivelser 2011:

Dagfinn Solheim: Misjonsvitenskap : Guds rike er kommet nær. ISBN 978-82-91911-60-1.  Utsolgt

Utgivelser 2010:

Tesemma Zewde: The Seed Bore Fruit : the Beginning of Evangelistic Work in Sidama, Ethiopia. ISBN 978-82-91911-59-5. Utsolgt

Utgivelser 2008:

Sverre Bøe (red.): Teologen Carl Fr. Wisløff : en antologi hundre år etter hans fødsel. ISBN 978-82-91911-56-4. Kr. 250,-

Helge Dagsland: «… det er som du betragter os bare som Smaagutter …» : en studie av Nils Arnetvedts arbeid for, og brudd med Det norsk lutherske Kinamisjonsforbund. ISBN 978-82-91911-57-1. Kr 150,-

Arne Helge Teigen: Innføring i kristen tro. ISBN 978-82-91911-53-3. Kr. 250,-

Egil Sjaastad (red.): Med GT på vei til talerstolen : perspektiver på Det gamle testamentes plass i den kristne forkynnelse. ISBN 978-82-911-52-6. Kr. 200,-

Utgivelser 2007:

Egil Sjaastad: Livets brød i dødens verden : tekster og tema i Johannesevangeliet. ISBN 978-82-91911-50-2. Kr. 250,-

Utgivelser 2006:

Karsten Valen: På talefot med profetene. ISBN 978-82-91911-47-2. Kr. 200,-

– – –

Forlaget utgav i årene 2000-2009 FiHs eget årsskrift, Budskap.