Formidling

Formidling dreier seg bl.a. om skriftlige publiseringer som lærebøker, populærvitenskapelige artikler, foredrag, kunstnerisk formidling m.m. Noen av FiH-lærernes skriftlige formidlinger finnes i:

Cristin/NVI-basen (dekker det som ikke er vitenskapelige publiseringer og avhandlinger i Cristin/NVI-basen)

Forskning.no er «Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning».