Innsyn

Fjellhaug internasjonale Høgskole og Norsk Luthersk Misjonssamband utga tidsskriftet Innsyn frem til 2015. Innsyn er videreført gjennom det elektroniske tidsskrifte eMissio. Innsyn startet i 1988 – og hadde to utgivelser pr. år. Utgavene fra 2003-2015 er tilgjengelige: