Fra Fjellhaug til doktorgradsstudier i USA

Søk studieplass

Høsten 2009 begynte jeg å studere teologi på Fjellhaug. Det tok meg gjennom en bachelor og en mastergrad i teologi. Å studere på Fjellhaug er ett av de beste og mest banebrytende valgene jeg har tatt. Jeg ville ikke vært der jeg er uten Fjellhaug. Min erfaring er at du ikke bare får en god utdannelse, men troen på Jesus blir bolstret og du får livsvarige vennskap.

I dag arbeider jeg med doktorgrad i teologi i USA, ved Concordia St. Louis. Målet er å studere bibelens autoritet. Spørsmålet jeg vil utforske er: hvordan kan vi snakke om bibelens autoritet når så mange kristne kan lese den samme bibelteksten og forstå dem så forskjellig? Fjellhaug har lært meg at hjertet i teologien er Jesus, og at en ekte teolog—i tillegg til å lære mye om Bibelen og troen—er først og fremst Jesu disippel. Teologi er derfor ikke en teoretisk disiplin, men eksisterer for å forkynne tilgivelse i Jesu navn. En teolog er en som lever i det han lærer, og det han lærer kretser rundt Guds tilgivelse. For meg har dette fokuset fra Fjellhaug fungert som en rettesnor, ikke bare gjennom utdanningen, men gjennom livet.

Utover solid teologi har FIH vært fleksibel med min utdanning. Mens jeg studerte på FIH, la de til rette for at jeg kunne få bachelorgrad i filosofi på UiO, og når jeg ville ta et utvekslingsår i USA, ga de meg full uttelling for mine amerikanske fag. Gjennom det året fikk jeg kontakter til å komme tilbake for min doktorgrad. Uten Fjellhaugs villighet til å legge til rette, ville jeg ikke vært i USA i dag.

Fjellhaug er ikke bare en skole. Det er en plass hvor livsvarige vennskap blir formet. Det er en plass for å bli formet i troen på Jesus. Jeg anbefaler Fjellhaug på det høyeste.

Av: Ole Andreas Birkedal, tidligere student ved FiH