Gaverekord ved FIH

Søk studieplass

Rektor ved FIH, Frank-Ole Thoresen, gleder seg over den økonomiske utviklingen ved FIH.

«2017 ble et ‘godt’ økonomisk år for høgskolen. For noen år tilbake drev FIH med underskudd i størrelsesorden 4-5 mill. kroner årlig. I 2017 nærmer vi oss balanse, og underskuddet ser ut til å ende på mindre enn 300.000 kr. Siden 2015 har årsresultatet blitt styrket med nærmere 4 mill. kr. Dette er ikke minst resultat av en stor innsats fra de ansatte, som på alle områder har ‘brettet opp ermene’ og løftet skolen i sammen», sier Thoresen.

Han understreker også betydningen av økte gaveinntekter til høyskolen. «I 2017 passerte vi 3 mill. kr., noe som er et rekordbeløp! Vi erfarer at mange støttespillere rundt om i landet har omsorg for FIH og er opptatt av at FIH skal ha en styrket posisjon i kirke- og høyskolelandskapet. Det er nok også stadig flere som har fått øynene opp for gode ordninger med skattefradrag for gaver til FIH. Givere kan få skattefritak for inntil 10 % av lønnen sin, i tillegg til evt. skattefrie gaver til f.eks. organisasjoner.»

Thoresen, understreker at gavene er viktige av flere årsaker. «Vi gleder oss over den støtten fra våre venner som ligger bak disse gavene. De er uttrykk for mer enn bare økonomisk støtte. Gavene vitner om at det er mange som er takknemlig for vår profil og ønsker at nye generasjoner skal få del i ‘Fjellhaugkompetansen’. Det er utrolig flott å merke at institusjonen vår er viktig for så mange. Samtidig forventer vi at 2018 blir et vanskeligere økonomisk år for FIH. Da skal vi i gang med flere nye studier som i første omgang vil kreve en del investeringer, men som vi håper vil styrke institusjonen på lengre sikt.»