For givere

Denne erklæringen beskriver hvordan FIH samler inn, bruker og lagrer personopplysninger i CRM.

FIH er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR). Denne erklæringen beskriver hvordan FIH samler inn, bruker og lagrer personopplysninger i CRM og giverdatabasen.

Behandlingsansvarlig

Rektor er på vegne av Fjellhaug Internasjonale Høgskole behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger i giverdatabasen.

Personopplysninger som lagres, hvor de innhentes fra og hvordan de behandles

I all hovedsak vil personopplysninger være gitt av deg enten på digitale eller analoge skjema, via e-post eller over telefon. Dette skjer hvis du gir en gave, ønsker å motta informasjon fra skolen (f eks Fjellhaugbladet, nyhetsbrev mm) eller hvis du har vært student på FIH.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre forbindelser:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer (hvis du ønsker skattedrag for gaven).

Vi lagrer i tillegg giverhistorikk for givere og klassetilhørighet for tidligere elever og studenter ved FIH.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her [Aktiv lenke til egen informasjon].

Formål med behandlingen

Informasjon om givere:

Vi behandler opplysningene til deg som giver for å oppfylle rettslige forpliktelser i forbindelse med regnskapsføring. For givere som gir til FIH og ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag oppbevares personnummer for å rapportere gaven til skattemyndighetene.

Vi benytter også opplysningene for å sende deg selvangivelse, takkebrev og annen informasjon/markedsføring fra skolene via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Informasjon om tidligere elever og studenter:

Vi behandler opplysningene til tidligere elever og studenter for å kunne sende invitasjon til jubileumssamlinger og andre arrangement på skolen.

Vi benytter også opplysningene for å sende deg annen informasjon/markedsføring fra skolene via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, personnummer og giverhistorikk benyttes for å oppfylle regnskaps- og skatteloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

Informasjon om hvilken klasse du har gått på FIH oppbevares på grunnlag av en interesseavveining.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon fra og om skolene via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

FIH benytter seg av ekstern regnskapsfører og har sin CRM database hos KNIF Regnskap AS, orgnr. 974 476 495. Dataene lagres på ekstern server hos Telecomputing.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med skattefrie gaver utleveres nødvendige opplysninger til Skatteetaten.

Lagringstid og sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Opplysninger om klassetilhørighet slettes ikke.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. For mer informasjon om dine rettigheter se Datatilsynets regelverk

For å utøve dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig, se kontaktinformasjon nederst.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Frank-Ole Thoresen (rektor) eller Marit Skinlo (direktør).

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo