Gledelige søkertall ved FIH

Søk studieplass

Påskeaften stengte Samordna Opptak for registrering av nye søknader, og vi gleder oss igjen over gode søkertall generelt og til bachelorstudiet i teologi og misjon spesielt. Per 18. april var det 319 søkere som hadde valgt å inkludere FIH som et alternativ og 65 søknader der FIH var førstevalget.

Det har aldri tidligere vært flere søkere totalt, og antallet søknader der FIH er førstevalg har kun vært bedre en gang tidligere. Spesielt gledelig er det at 19 studenter, hvorav 6 kvinnelige, har søkt opptak til bachelorgraden i teologi og misjon. I 2016 hadde dette studiet 23 søkere, og erfaringsmessig kommer det gjerne til noen flere søkere innen studiestart i august. Dersom resultatet av årets opptak blir like positivt som i 2016 innebærer det at det vil være rundt 20 studenter på alle årstrinn av bachelorprogrammet i teologi og misjon.

Det er også rekordhøy søknad til det toårige studiet i KRLE. Dette viser at problemstillinger knyttet til møter mellom religioner er høyst aktuelt.

«Stadig flere studenter har oppdaget Fjellhaug i løpet av de siste årene. Det er veldig gledelig» sier rektor, Frank-Ole Thoresen. «Vi tror høy studenttrivsel og kvalitetsundervisning et nøkkelen. Mange unge er også veldig opptatt av spørsmål knyttet til religion og etikk. Dessuten er det avgjørende for oss at studiene ved FIH skal preges av å være noe mer enn bare teori. Vi ønsker å møte studentene der de er i livet, og vandre et stykke sammen med de på veien videre».

Opptak til masterstudiet i teologi og misjon er fortsatt åpent via lokalt opptak.