Håkon Sunde Pedersen forsvarte sin PhD-avhandling

Søk studieplass

Fredag 11. januar holdt Håkon Sunde Pedersen prøveforelesning og forsvarte sin PhD-avhandling. Selve graden er gitt av MF, og det var der disputasen ble holdt.

Dagen åpnet med prøveforelesning med temaet «The afterlife of Jeremiah: The prophet and his book in early Jewish and Christian reception», et tema Håkon ble tildelt av eksaminasjonskomiteen 27. desember. Etter lunsj fulgte forsvar av selve avhandlingen. Selve avhandlingen har tittelen «The Retributive and Suffering God of the Book of Jeremiah:A Study of YHWH’s ʻĀzab-Complaints».

Bedømmelseskomiteen bestod av Senior Lecturer dr. Else Kragelund Holt, Aarhus, Senior Lecturer dr. David Reimer, og Professor dr. Gard Granerød som tredje medlem. Disputasen ble ledet av rektor ved MF, Vidar Leif Haanes. Etter at komiteen hadde kommet med sine kommentarer og spørsmål kunne de meddele at Håkon ble tildelt graden PhD. Vi gratulerer!

Bedømmelseskomiteen bestående av (f.v.) Gard Granerød, David Reimer og Else Kragelund Holt.

Dagen ble avsluttet med festmiddag på Fjellhaug hvor komiteen, kollegaer, nær familie og venner var samlet.

Frank-Ole Thoresen, rektor ved FIH, mener arbeidet Håkon har gjort er viktig for kompetansen som trengs ved en institusjon som FIH:

Vi gleder oss sammen med Haakon som nå har ført dette store og viktige arbeidet til ende. For FIH er det viktig å ha tilstrekkelig kompetanse innen de forskjellige disiplinene, og Haakon vil nå bidra med nødvendig kompetanse i Det gamle testamentet.

Med glimt i øyet la rektor til:

– Vi ser også frem til at Haakon i tiden fremover av og til kommer ut av kontoret sitt igjen, og blir en del av fellesskapet vårt.

Håkon fortsetter sitt arbeid ved FIH, nå som førsteamanuensis.