Harald Aarbakke forsvarte sin PhD-avhandling

Søk studieplass

Torsdag 15. juni forsvarte Harald Aarbakkesin PhD-avhandling som han har arbeidet med over flere år. Selve graden er gitt av MF, og det var der disputasen ble holdt.

Dagen åpnet med Haralds prøveforelesning om hvilken relevans nytestamentlig kristologi har for teologisk refleksjon i vår tid, et tema han ble tildelt av eksaminasjonskomiteen to uker før disputasen. Etter lunsj fulgte forsvar av selve avhandlingen. Selve avhandlingen har tittelen ”The importance of Being the Eldest Brother and Its Relevance for New Testament Christology.”

Bedømmelseskomiteen bestod av professor dr. Reidar Aasgaard, førsteamanuensis dr. Anna Rebecca Solevåg og Professor dr. Karl Olav Sandnes som tredje medlem. Disputasen ble ledet av rektor ved MF, Vidar Leif Haanes. Etter at komiteen hadde kommet med sine kommentarer og spørsmål kunne de meddele at Harald ble tildelt graden PhD. Vi gratulerer!


Fra venstre: Vidar L. Haanes, Reidar Aasgaard, Anna Rebecca Solevåg, Harald Aarbakke og Karl Olav Sandnes.

Senere på kvelden var det festmiddag på Fjellhaug sammen med komiteen, kollegaer, nær familie og venner. I løpet av årene har Harald hatt flere ulike administrative stillinger og oppgaver ved siden av doktorgradsarbeidet. Det har gjort at han har måtte utsette sitt doktorgradsarbeid flere ganger. Det var derfor stor glede for både familie og kollegaer å kunne feire at Harald nå er i mål med sin avhandling.

Frank-Ole Thoresen, rektor ved FIH, mener arbeidet er med på å fremme kunnskap som trengs ved FIH:

– Vi gleder oss over at Harald Aarbakke nå har fullført dette store og viktige arbeidet. Harald har arbeidet tverrfaglig der Det nye testamentet bl.a. kommer i berøring med afrikansk kultur. Det er et spennende arbeid, og det fremmer kunnskap vi ønsker og trenger ved FIH.

Harald fortsetter sitt arbeid ved FIH, nå som førsteamanuensis og kvalitetsleder.