Harald Aarbakke ny prorektor ved FIH

Søk studieplass

Rollen som prorektor ved FIH er definert som et 2-årig åremål. Ivar Vegge har fylt rollen som prorektor siden 2012 og ba selv om avløsning som prorektor. Styret ved FIH har uttrykt takknemlighet overfor Vegge og den viktige jobben han har gjort som prorektor ved institusjonen gjennom en periode med mange endringer.

Harald Aarbakke er utnevnt av styret som ny prorektor ved FIH. Aarbakke tiltrådte 1. august 2017.