Høgskolelektor

Søk studieplass

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) lyser ut fast undervisningsstilling i 100 % med hovedvekt på misjonsvitenskap / religionsvitenskap. Stillingen har tiltredelse 1 august 2019 (eller etter avtale).

Stillingens fokus er undervisning og FoU-arbeid knyttet til institusjonens studieportefølje innen teologi og misjon. Den som tilsettes vil bli en del av et faglig team som er opptatt av å videreutvikle FIHs studietilbud i lys av institusjonelle planer og aktuelle behov.

Med utgangspunkt i FIHs studietilbudsportefølje, faglige forankring og samfunnskontakt, vil faglig arbeid med misjonsstrategi, religionsvitenskap og praktisk teologi, foruten kunnskap om den norske og internasjonale misjonsbevegelsen være viktig. Misjonærerfaring vil bli vektlagt. Kortere utenlandsopphold kan være aktuelt i stillingen (inntil 3mnd.).

For å ivareta høyskolens samfunnskontakt tilligger det stillingen noe forkynnelse og faglig formidling i det norske kirke-/ og organisasjonslandskapet. Den som ansettes må kunne benytte norsk / et skandinavisk språk som arbeidsspråk

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning hovedsakelig innen i fagfeltene misjonsvitenskap, religionsvitenskap og praktisk teologi.
 • Forskning innen stillingens fagområde.
 • Faglig formidling og forkynnelse.
 • Programansvar for engelskspråklige studenter på studieprogrammet Bible, Ministry and Mission.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha mastergrad i teologi eller tilsvarende. Forskningskompetanse er en fordel.
 • Søkere må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig.    
 • Søkere bør ha dokumentert undervisningserfaring på høyskolenivå. Høyskolepedagogisk basiskompetanse er en fordel.

Generelt om stillingen

 • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
 • FIH er IA-bedrift.
 • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og motiveres av FIHs verdidokument, som er knyttet til ansettelsesavtalen. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.
 • Vi kan tilby et godt faglig miljø med gode muligheter for kompetanseutvikling.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til undervisningsleder Knut Kåre Kirkholm, kkirkholm@fjellhaug.no

Søknadsfrist:   20.05.2019

Tiltredelse:     01.08.2019 (eller etter avtale)

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til fthoresen@fjellhaug.no

Om FIH

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er en privat høgskole eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Skolen gir viktige bidrag til teologi og misjon nasjonalt og internasjonalt og tilbyr studier på bachelor- og masternivå innen fagfeltene teologi, misjon og KRLE. FIH har hovedadministrasjon på Sinsen i Oslo og har avdelinger i København og Aarhus (fra 01.08.2019). Høgskolen har våren 2019 ca. 30 ansatte og 315 studenter i Norge og Danmark.