Under vil du finne IKT-verktøy som er nyttige for deg som er student ved FiH.

Håndbok med informasjon om hvordan du får tilgang til digitale verktøy.

Tilgang til digitale verktøy 20 21