Søknadsweb er en webapplikasjon for søking om opptak til studier ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) og brukes for studier som ikke går gjennom samordna opptak.