Julehilsen fra rektor

Søk studieplass

Vi nærmer oss slutten på et nytt år, og det er tid for å gjøre opp status.

Kjære Fjellhaugvenn,

Nok en gang har det vært et svært innholdsrikt år. En av våre ansatte sa nylig at «FIH er som et lokomotiv i fart.» Han mente noe slikt som at alle de store prosessene vi setter i gang gir lokomotivet fremdrift, og det er ikke alltid mulig å kontrollere farten når prosessene først begynner å rulle. Da må vi bare følge med.

En rask oversikt over noen av de viktigste punktene på handlingsplanen vår viser store endringer i løpet av 2018: Oppnådd institusjonsakkreditering, i gang med ny langtidsstrategi, oppnådd medlemskap i Universitets- og høyskolerådet, oppstart av flere nye studier, økt forskningsproduksjon, økt oppdragsaktivitet overfor eier og rekordhøye studenttall. For en høyskole er selvsagt alle slike endringer viktige, og vi skal fortsette å utvikle institusjonen.

Fjellhaug sitt DNA

Likevel er det ikke formelle prosesser og tall som til syvende og sist er det avgjørende for oss. Vår bekymring er alltid hvorvidt vi er trofaste mot det vi forstår som vårt større kall og mandat. Klarer vi å være en «annerledeshøyskole»? Klarer vi å se hver enkelt student? Utdanner vi ungdom på en slik måte at de får de nødvendige forutsetningene for å fylle en tjeneste med å utbre Guds rike? Når vi inn til hjertene slik at våre studenter bevarer en grunnleggende tro og tillit til Gud og Bibelen? Dette er uttrykk for vårt overordnede kall og vår egenart, og vi trenger at det er mange som står sammen med oss i det kallet. Til syvende og sist er det summen av alle de små detaljene i hverdagen som til sammen utgjør Fjellhaug og vårt DNA.

Nytt samarbeid

For det første inngår vi et nytt samarbeid med Menighedsfakultetet i Aarhus i Danmark. Det innebærer at vi oppretter en ny avdeling i Aarhus, på samme måte som vi tidligere har gjort i København, og at stab og studenter ved Menighedsfakultetet blir en integrert del av FIH. På denne måten styrker vi ytterligere Fjellhaugs posisjon i Skandinavia, og etablerer en ny sterk allianse mellom teologiske miljøer som står hverandre nært. Menighedsfakultetet ble opprettet i 1967 som et «bibeltro alternativ» til det teologiske fakultet på universitetet i Aarhus, og har i dag et godt kvalifisert fagmiljø og ca. 50 teologistudenter. Vi tror dette nye samarbeidet vil kunne få stor betydning for det teologiske landskapet i Skandinavia i årene som kommer.

Nye studier i 2019

Videre er vi i gang med å utvikle flere nye studier. Fra høsten vil vi tilby både et nytt bachelorstudium i praktisk teologi og et nytt bachelorstudium for engelskspråklige studenter. Vi tror begge disse studiene blir viktige tilskudd til studietilbudet vårt.

Disputas

Etter at julemiddagen er fordøyd vil vi igjen feire at en av våre stipendiater har fullført sitt doktorgradsstudium. 11 januar skal sørlendingen Håkon Sunde Pedersen forsvare sin avhandling som dreier seg om «Guds klage» hos profeten Jeremia. Han blir den tredje av våre ansatte som disputerer i løpet av de siste to årene, og vi gleder oss til å feire sammen med ham. Familien håper han nå vil komme hjem fra kontoret om nettene for å sove…

Stipendiatstillinger

Endelig ble KrF og regjeringspartiene enige om en tilleggsbevilgning til FIH for årene som kommer, øremerket til to stipendiatstillinger. Det vil gi oss god hjelp til å styrke staben fremover, og ikke minst forberede oss på at noen av våre ansatte nærmer seg pensjonsalder. Vi er svært takknemlige for at KrF prioriterte denne saken i budsjettforhandlingene.

Josef

I det siste har jeg tenkt en del på Josef, Jesu jordiske far. Det står ikke så mange linjer i Bibelen om Josef, men han beskrives som «rettferdig». Vi lever i en kultur der våre individuelle behov og rettigheter alltid har «forkjørsrett».  Med Josef var det annerledes. Han får vite at Maria som han nærmest var gift med, var blitt gravid. Han visste at det ikke var hans barn. Hva gjør han da? Hvordan takler han skammen? Jo, Josef vurderer hvordan han kan handle på en slik måte at Maria i minst mulig grad vanæres. Og når engelen bringer bud følger Josef lydig og trofast Guds kall. Hva med Josefs behov for å renvaske seg selv fra allmenn mistanke og skam? Hva med Josefs behov for selvrealisering? Gud hadde utvalgt Josef til en anonym, men likevel helt avgjørende oppgave. Josef skulle verne, skape trygghet og vise omsorg. Heldigvis finnes det fortsatt noen som Josef der ute, som demonstrerer trofasthet på den plassen Gud har utpekt. Guds kirke hadde vært veldig fattig uten de mange trofaste anonyme.

Denne julen vil jeg be sammen med Brorson om fred i tanke og sinn slik at jeg kan slippe Jesus inn i det dypeste av mitt indre.

Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt
Så skal du blive trolig, her i mitt hjerte svøpt

Med disse linjer ønsker vi deg en velsignet julehøytid!

Vennlig hilsen

Frank-Ole
Rektor

Dersom du ønsker å gi en julegave til FIH kan du gi din gaver her.