Kathinka og Helge Waalers Minde lyser ut stipend

Søk studieplass

Det utlyses stipend til studenter ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole og elever ved Bibelskolen Fjellhaug med særlige økonomiske vanskeligheter, som for eksempel til studenter som ikke har rett på ordinær studiestøtte. Stipendets størrelse er på inntil 15 000 pr person pr semester.

Søknad sendes på epost til: iaarseth@fjellhaug.no

Søknadsfrist: 01.08.2017.