Fjellhaug Internasjonale Høgskole er ønsker å legge til rette for et godt læringsmiljø for våre studenter.

Læringsmiljøutvalget er viktig i arbeidet for å legge til rette for og å følge opp læringsmiljøet for våre studenter.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo