LINK-konferansen 2017

Søk studieplass

Den årlige LINK-konferansen var lagt til Fjellhaug 5.-6. sept.

NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) arrangerer årlig den såkalte LINK-konferansen. NORME består av 43 medlemsorganisasjoner. Dette er med andre ord et tverrkirkelig samarbeid med sikte på idéutveksling, og sammen bidra til motivasjon innen evangelisering og misjon.

Høgskolelektor ved FIH, Ingebjørg Nandrup var med i LINK-komiteen denne gang og kan fortelle at konferansen, som denne gang var lagt til Fjellhaug 5.-6- september, ble svært vellykket. Det ble også lagt til rette for at studenter kunne delta.

Tema for konferansen var «The Bible; our framework for mission». Flere av temaene hadde en klar referanse til reformasjonsjubiléet. Hovedforedragsholdere var Tim Davy, Lars Dahle og Kirk Franklin.

På bildet (fra venstre): Agnes Lid, gen.sekr. i Wycliff, Christine Kranklin og Kirk Franklin