Med det flerkulturelle som utfordring

Søk studieplass

Janet Seierstad jobber som flerkulturell konsulent i NLM. Hun har også en tid bak seg som student ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Vi har stilt henne noen spørsmål om arbeid og studier.

Hva gjør du i dag?

Jeg jobber som Flerkulturell konsulent på nasjonalt nivå, dvs at mye av tiden fokuseres på utvikling av trening og ressurser for evangelisering og disippelgjøring med folkegrupper her i Norge som er blant de minst nådde folkegruppene i verden!

 Hvorfor begynte du å studere ved FIH?

Jeg ønsket å få en dypere forankring for troen. Norsk var et fremmed språk for meg og jeg ønsket å kunne evangelisere og tale like bra om bibelen på norsk som på morsmålet mitt.

 Hvordan opplevde du tiden din på Fjellhaug?

Det var flott å være student og bruke hele dagen til bibelstudier! Jeg fikk også muligheten til å bli kjent med flere i NLM og begynne å bygge et nettverk.

 Er det noen emner fra Fjellhaug du har hatt spesielt godt nytte av i jobben din?

Å forstå norsk kultur og NLM-kultur tar tid. Det har Fjellhaug bidratt til.

 Eventuelt annet du vil føye til?

Gresk og hebraisk undervisning har forandret bibellesningen!

Foto: NLM, arkiv