Emnet PT501 gir økt kunnskap om menighetsbygging

Søk studieplass

Som teologistudent vil man ofte få spørsmål knyttet til forsamling, menighet og kirke. Hva er en menighet, hvordan skal den fungere, og hvordan gjør andre det. Emnet PT501 Menighetsbygging ved FIH har gitt meg en bredere forståelse av hva menighet betyr, og hva den bør inneholde.

Menighetsbygging har gitt mer kunnskap om ulike forsamlinger og kirkesamfunn. Det finnes et hav av ulike kirker og menigheter, og emnet har jeg gitt meg muligheten til å reflektere rundt de positive og de negative sidene ved de ulike menighetene.

I tillegg har jeg fått mer kunnskap om ulike måter å organisere en menighet på. Dette har gitt meg muligheten til å tenke over hva som kjennetegner en menighet, og hva den skal inneholde og hva den kan være foruten. Ulike kirkesamfunn organiseres og drives på ulike måter. Emnet har gitt meg muligheten til å reflektere over hva som er bra og hva som ikke er fullt så bra. Dette er viktig å tenke gjennom før jeg skal ut i arbeidslivet.

Jeg opplevde faget som svært relevant for mitt fremtidige yrkesliv, og mitt daglige kristenliv. Etter å ha tatt emnet som en del av min master tror jeg at jeg er jeg mer egnet og utrustet til å møte på ulike utfordringer i menighetslivet. Uansett hvilken tjeneste jeg kommer til å ha senere har det vært nyttig å ha hatt dette emnet.

Kristian Siljuholtet2

Kristian Siljuholtet, masterstudent ved FIH