«Nå koker det her!»

Søk studieplass

Oppstart av nye studier med en stor gruppe nettstudenter, undervisning for engelskspråklige studenter, direkteoverføring av undervisning til en gruppe masterstudenter i Danmark, innføring av et helt nytt system som digital læringsplattform – alt dette kombinert med en langt større studentgruppe enn vi noen gang har hatt på Fjellhaug – hjelp! Dette kan gå helt galt!

Stressnivået har nok vært betydelig høyere denne høsten enn tidlige år, både i administrasjonskontorene og på «lærergangen», i det gamle misjonsskolebygget. «Hva gjør vi når bildet forsvinner midt under direkteoverføring av undervisningen?» «Hva gjør vi når PC’ene begynner å hakke, og ikke takler alle de ulike prosessene parallelt?» «Hvordan skal vi klare å følge opp så mange studenter på nett?» «Hvordan kan vi ivareta studentenes åndelige modning når rammene endres?»

Mange har arbeidet mye for å ivareta studentene på en best mulig måte, og jeg må bare få si det med «utestemme» til dere som er glade i Fjellhaug. «Vi har en fantastisk stab her på Sinsen!» Mange har arbeidet store deler av livet som forelesere foran en studentgruppe i et klasserom. Noen har lite erfaring med å undervise på engelsk. Likevel viser de en evne og vilje til omstilling som er beundringsverdig. De finner løsninger på å administrere to PC’er, lydopptaker og kamerautstyr, samtidig som de skal gjennomføre forelesninger med noen studenter i klasserom og noen på andre siden av en PC skjerm. Ansatte i administrasjonen veksler sømløst mellom engelsk og norsk og jobber lange dager for at studentene ikke skal merke noe til «voksesmertene» våre. Jeg er svært imponert over både fleksibilitet og engasjement som våre ansatte viser for at dette skal gå bra. FIH er et fellesprosjekt som vi ansatte, og mange andre, eier sammen. Vi gjør det som må til for å klare utfordringene sammen, fordi vi tror Gud fortsatt vil bruke Fjellhaug. Jeg håper du også kjenner et eierskap til dette prosjektet.

I presentasjon av ansatte skal dere denne gangen få bli kjent med Robert Lilleaasen.Robert er østfolding fra Degernes i Rakkestad, hvor han vokste opp et par mil unna Ole Hallesbys barndomshjem. Vi får tro det ikke gjorde nevneverdig skade på ham. Robert er gift med Kjersti og er trebarnspappa. Han fullførte sin doktorgrad innen fagfeltet praktisk teologi i 2016, og er nå forskningsleder her ved FIH. Det betyr at han, foruten å undervise, bl.a. skal hjelpe oss andre til å skrive og publisere forskningsartikler i utvalgte fora. Så langt har han klart det riktig bra. Dessuten har han et særlig ansvar for masterstudentene våre. Selv om han ser litt alvorlig ut på dette bildet er han egentlig ganske hyggelig.

I høst er det veldig artig å lese gjennom listene over nye studenter. For det første er det som sagt mange flere studenter enn tidigere. Vi har nå omkring 250 studenter knyttet til avdelingen i Oslo, foruten omkring 50 studenter i København. Dessuten er det riktig mange navn som ikke ender på -sen. Jo, da, vi har både Olsen og Pedersen, men vi har også en rekke navn vi er usikre på hvordan skal uttales. Vi har studenter med bakgrunn fra India, Kenya, Filipinene og flere andre land. Noen kommer også til Norge for å studere ved FIH. Det betyr at vi begynner å bli en skikkelig «internasjonal» høgskole. Vi synes det er fantastisk at vi kan få dele «Fjellhaug teologi» med disse. «Gjør alle folkeslag til disipler!» Fjellhaug er, og skal være, et misjonssenter.

Vi gleder oss over alt det spennende som skjer på Fjellhaug. Bibelskolen har for øvrig også svært gode elevtall dette året, med over 80 elever. Vi håper det blir enda trangere om plassen i årene som kommer! Vi trenger alle å løfte blikket av og til og takke for at ungdom i Norge og andre deler av verden fortsatt vil leve livet sitt sammen med Jesus!

 

Vennlig hilsen

Frank-Ole