Ny bachelorgrad i praktisk teologi

Søk studieplass

FIH tilbyr ny bachelorgrad i praktisk teologi fra høsten 2019.

Kirkelandskapet i Norge er i endring, oppgavene som venter studenter etter endt studie kan se annerledes ut enn de gjorde for tidligere studenter. Med den nye graden vil FIH tilby studier som dekker flere av de behovene som finnes både her i Norge og globalt.  

Bachelorgraden vil gi studentene god innsikt i praktisk teologi som fagfelt. Studiet legger vekt på menighetsbygging og gudstjenestearbeid og er tilrettelagt slik at studentene har muligheten til å gjennomføre menighetspraksis, planlegge og holde taler/undervisning med tilbakemeldinger, og få god anledning til å jobbe med egen troshistorie og åndelighet.

Bachelorgraden i praktisk teologi gir en god innføring i de sentrale emnene i teologien, samtidig som disse i enda større grad settes i forbindelse med tjenesten i kirke og menighet. Det nye studiet ved FIH er ikke mindre teologi, men en tydeligere link mellom teologi og praksis.

Særlig relevant for menighetsarbeid

Undervisningsleder Knut Kåre Kirkholm har hatt det overordnede ansvaret i å utarbeide den nye bachelorgraden. Han mener det nye studiet vil møte behov i miljøene FIH rekrutterer studenter fra.

– Bachelorgraden i Praktisk teologi er etablert fordi FIH og de miljøene vi særlig rekrutterer fra og utdanner kandidater til, har sett et behov for et studieløp der emner som trosformidling, sjelesorg, diakoni, trosforsvar, livssynskunnskap, gudstjeneste- og menighetsarbeid får en større plass i undervisningen.

Kirkholm legger til at graden vil være særlig relevant for de som ser for seg en tjeneste i menighet:

– Studentene som kommer til Fjellhaug har masse relevant erfaring. Med bachelorgraden i praktisk teologi ønsker vi å knytte an til disse erfaringene når vi går inn i de teologiske emnene. Jeg tror bachelorgraden i praktisk teologi særlig vil være relevant for studenter som ser for seg en tjeneste i menighetsarbeid, enten i Norge eller internasjonalt.  

Rektor gleder seg

Rektor Frank-Ole Thoresen gleder seg over at nye studier kommer på plass ved FIH.

– Vi gleder oss stort over at dette nye studiet nå har kommet på plass. Det er et økende behov for studenter som kan få en mer praktisk rettet utdannelse som forberedelse til å gå inn i ulike tjenester i misjon og kirke, og vi har hatt tett og god dialog med aktuelle arbeidsgivere underveis. Det er noen år siden vi sist tilbød et nytt bachelorstudium, og mange i personalet har gjort en solid jobb for å få dette på plass. Vi er overbevist om at dette skal være svært relevant for morgendagens formidlere og forsamlingsledere.

Studiet kommer i tillegg til eksisterende bachelorgrad i teologi og misjon. Det betyr at fremtidige studenter ved FIH nå kan velge mellom to litt ulike bachelorgrader. Allerede fra 1. februar 2019 er det mulig å søke om opptak til bachelorgraden i praktisk teologi via Samordna Opptak.

Du kan lese mer om det nye studiet her.