Nye løsninger på en digitalisert hverdag

Søk studieplass

De siste dagene og ukene har Fjellhaug Internasjonale Høgskole stått ovenfor nye utfordringer grunnet koronaviruset (covid-19). Regjeringen besluttet at barnehager, skoler, fagskoler, høgskoler og universiteter skal være strengt frem til over påske, til og med 13 april.

Som høgskole påvirket disse tiltakene hverdagen til studentene og ansatte på mange måter. På kort varsel oppstod det utfordringer rundt gjennomføring av undervisning. Staben og ansatte ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole arbeidet intensivt med å finne de beste løsningene på de ulike digitale plattformene.

Gode rutiner for digital undervisning, andakt og sosiale møtepunkter er nå på plass ved høgskolen. Et fullverdig undervisningsopplegg gjennomføres digitalt.

En ny og annerledes hverdag kan by på andre utfordringer for studenter. Vi vet at de nye smittevernstiltakene fra regjeringen medfører sosial isolasjon for mange. Vi vet at sosial isolasjon ikke er bra for den mentale helsen i lengden. Vi oppfordrer derfor alle våre studenter til å delta på de daglige andaktene klokken 10:30. I tillegg er vår høgskolediakon tilgjengelig for samtaler med våre studenter via telefon og videoanrop.

Opptak til våre studier skjer som normalt og studieveilederne er tilgjengelig for veiledning på: studieveileder@fjellhaug.no.

Opptaksfristen for våre studier er 15 april.

Informasjon til studenter fra kunnskapsdepartementet finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/koronavirus-og-studenter-i-norge/id2693629/