Nye studietilbud ved FIH

Søk studieplass

Fra høsten 2018 tilbyr Fjellhaug Internasjonale Høgskole flere nye studier. Vi lanserer både nettstudier og et nytt engelskpråklig studium.

FIH har lenge hatt et ønske om å legge til rette for større studiefleksibilitet for studenter som ikke har anledning til å være til stede på campus. Derfor tilbyr vi fra høsten 2018 nettstudier. Både årsstudium Kristendomskunnskap og årsstudium KRLE tilbys fra høsten av som nettstudier. For å gjøre det mest mulig fleksibelt, har vi lagt opp studiene slik at det er mulig å følge både et heltids- og et deltidsløp. Gjennomføringen av nettstudiene skjer ved at studentene jobber med nettleksjoner, fastsatte arbeidskrav og avlegger en avsluttende eksamen. Hvert emne i nettstudiet har en nettlærer som har ansvar for å følge opp arbeidet og være tilgjengelig for spørsmål fra studentene.

I tillegg til de nye nettstudiene tilbyr vi et nytt engelspråklig studium: Bible, Ministry and Mission. Studiet gir en grundig introduksjon til Bibelen, kristen tro og tjeneste, og har et tydelig fokus på tjeneste og misjon. Målet med studiet er å dyktiggjøre enkeltpersoner til tjeneste i lokale menigheter i både inn- og utland. Særlig håper vi at studiet kan være av interesse for medlemmer av migrantmenigheter i Norge som ønsker å formalisere og øke sin teologiske kompetanse, og andre i Norge som har engelsk som studiespråk.

Vi gleder oss over å kunne tilby nye studier og på denne måten gi flere personer muligheten til å studere innenfor våre fagområder.

For mer informasjon om nettstudier, se: https://fih.fjellhaug.no/studietilbud/nettstudier/

For mer informasjon om Bible, Ministry and Mission, se: https://fih.fjellhaug.no/bibleministrymission

Dersom du har spørsmål om de nye studiene kan du kontakte studieveileder på studieveileder@fjellhaug.no.