Luke southern ft Qrm7 D1 Rw0 unsplash

Ønsker du å jobbe med HR og administrasjon? Vi har ledig vikariat.


Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) er en privat høgskole med institusjonsakkreditering. Vår virksomhet er utdanning og forskning med utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse, et kristent menneskesyn og kristne verdier. Videre skal høgskolen bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, kultur- og religionsmøter og verdibasert samfunnsengasjement og ledelse. FIH har i dag rundt 400 studenter fordelt på tre campus og nettstudier. Vi tilbyr studieprogram innenfor teologi og misjon fra årsstudium til og med masterprogram.

I administrasjonen har vi nå behov for en vikar for HR-medarbeideren vår. Vikariatet løper ut mars 2025.


Du ønsker å jobbe med HR inkludert HMS, trives med å jobbe selvstendig og finner glede i godt samarbeid og faglige utfordringer. Stillingen består av omtrent 50% HR og HMS, samt 30-50% øvrige administrative oppgaver, etter avtale og basert på kompetanse og erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av personal, inkludert kontrakter, lønn, on- og offboarding av ansatte
 • Strukturering og vedlikehold av informasjon til ansatte, inkludert å fungere som førstelinje i HR-relaterte spørsmål
 • Oppfølging av HMS, inkludert beredskap og miljøfyrtårn
 • Dokumenthåndtering og arkiv
 • Koordinator med Bibelskolen og NLM Eiendom om bruk av lokaler, inkludert møblering av kontorer og klasserom
 • Det vil bli tillagt andre oppgaver ut fra kompetanse og erfaring

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker oss en kollega som er strukturert, ryddig og med gode mellommenneskelige egenskaper.

 • Høyere utdanning, gjerne med HR eller administrative fag i fagkretsen
 • Erfaring med HR/HMS/beredskap vil være en fordel
 • Erfaring med bruk av Microsoft365,
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du tilbyr:

Du blir motivert av FIH sitt formål og trives med å drifte og utvikle de arbiedsoppgavene du er tillagt. Du er selvstendig og strukturert, men setter også pris på å få jobbe tett med andre.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
 • FIH er IA-bedrift.
 • Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø og muligheter for kompetanseutvikling.
 • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. FIH har et verdidokument som legger rammene for drift og utvikling av virksomheten. Dette blir tematisert ved et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til høgskoledirektør Marit Skinlo, mskinlo@fjellhaug.no/+47 412 70 235.
Ta gjerne kontakt for en uformell prat om du er nysgjerrig på stillingen.

Søknadsfrist/tiltredelse: 15.06.2023/Etter avtale.

Arbeidssted: Sinsenveien 15, Oslo.

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til mskinlo@fjellhaug.no. Personer som har mulighet til å formidle vitnemål og karakterer via Vitnemålsportalen oppfordres til å gjøre dette.

VIKTIG: PERSONOPPLYSNINGER

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Fjellhaug Internasjonale Høgskole har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra våre systemer.

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.