Rolands varsbergs e POH0o Ke Oj E unsplash

Danske studenter besøker campus Oslo

Intensiv undervisning og relasjonsbygging er noen av stikkordene når vi denne og neste uke skal huse flere danske masterstudenter.

Denne og neste uke får FIH avdeling Oslo besøk av masterstudenter fra campus København (FIUC-CHP). Studentene skal ha intensiv undervisning i førsteårsemnene på masternivå. Dette tilbudet er nytt i år og kjøres parallelt med standardløpet for masterstudiet. Bakgrunnen for tilbudet er at vi ønsker å gi et bedre pedagogisk tilbud, og forsøke å nå ut til norske studenter som ønsker å kombinere studier med jobb og likevel ha et tilbud om undervisning. Cirka 1/3 av timene i emnene blir avholdt på disse to ukene, ellers følger disse studentene den øvrige undervisningen via Teams.

I tillegg til undervisningen legger vi også opp noen sosiale arrangementer slik at studentene kan bli bedre kjent med de andre i gruppen. Noen av foreleserne i Oslo vil invitere studenten hjem til seg, og i helgene vil vi legge til rette slik at de også får muligheten til å delta på gudstjeneste. «Vi anser det som viktig at masterstudentene kan bli kjent med hverandre og vi tror dette tiltaket kan styrke relasjonene på tvers av de ulike campusene våre», forteller undervisningsleder Knut Kåre Kirkholm.

Både studenter og ansatte ved campus Oslo ønsker københavnerne varmt velkommen!