P1060733
– Tekst og bilde: Sunniva Fuglestveit.

Første samling fullført på samlingsbasert master i teologi og misjon

"Det har gitt et godt påfyll, både sosialt og faglig, å være sammen på tvers av land" forteller masterstudent Lars Malmgaard Jensen.

De siste ukene har FIH campus Oslo hatt gleden av å ha ekstra mange masterstudenter til å fylle matsalen og klasserommene. Vi har nemlig gjennomført den første samlingen på det samlingsbaserte masteløpet i teologi og misjon.

Undervisningsleder Knut Kåre Kirkholm forteller at tilbudet er nytt i år og forklarer at bakgrunnen for denne organiseringen er et ønske om å gi studentene som ikke møter fast på campus et bedre pedagogisk tilbud, inkludert å forsøke å nå ut til norske studenter som ønsker å kombinere studier med jobb og likevel ha et tilbud om undervisning.

Det har vært intense dager for studentene, som i løpet av disse to ukene skulle gjennom 1/3 av undervisningen. Nysgjerrigheten og engasjementet var likevel høyt i det danskene og nordmennene mottok solid undervisning i emner som gammeltestamentlig bibelteologi, menighetsbygging, Lukasevangeliet og 1. og 2.Korinterbrev.

I tillegg til undervisningen var det også fokus på sosialt samvær. Noen av foreleserne på campus Oslo inviterte studenten hjem til seg, og på lørdagen var det flere som tok turen til misjonssalen for å delta på gudstjenesten.

En av våre danske masterstudenter, Lars Malmgaard Jensen, forteller at han så langt er svært fornøyd med masterstudiet og denne samlingsbaserte modellen og sier at «det har gitt et godt påfyll, både sosialt og faglig, å være sammen på tvers av land. Det har også vært interessant å se litt av den norske kulturen og det norske kirkelivet.»

Drømmer du om å ta en mastergrad i teologi og misjon? Mastergraden i teologi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap. Med denne nye samlingsbaserte modellen vil det også være enklere å kombinere løpet med eventuell jobb- og familieliv. Opptak til studiet skjer via lokalt opptak og søknadsfristen er 1. juli.