FiH-studentene har vært relativt tilfredse gjennom pandemien

Mandag ble resultatene av studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) lagt frem

Av: Sondre Lidal

Denne undersøkelsen er gjennomført våren 2021 for å avdekke hvilken effekt korona-pandemien har hatt på studentenes fysiske og psykiske helse, samt deres tilfredshet ved studiehverdagen. Vi er glade for å se at våre studenter generelt sett er fornøyde med egen helse og trivsel, men det er likevel ikke uten bekymring vi leser resultatene fra årets tilleggsundersøkelse.

For å oppsummere er våre studenter rimelig tilfreds med de digitale løsningene som er blitt brukt i forbindelse med forelesninger, oppgaver, informasjon osv. De beholder også studieprogresjonen og har holdt seg aktive og engasjerte i større grad enn resten av landet til tross for strenge begrensninger. Det er vi glade for.

Selv om studentene våre generelt rapporterer bedre trivsel enn resten av landet er det viktig for oss å løfte fram de negative resultatene i undersøkelsen. Det har vært et tøft år også for våre studenter. Blant annet ser vi at en større andel fra FIH enn i resten av landet savner medstudenter og faglærere. Det er også en større andel enn i resten av landet som har søkt hjelp, og dessverre er det noen av de som ikke har fått hjelpen de har bedt om. Også hos oss er det studenter som opplever ensomhet eller psykiske plager.

Ut fra resultatet i undersøkelsen ser vi at våre studenter har tatt vare på hverandre og at det har vært positivt at vi har kunnet ha åpen campus og litt undervisning så langt det har vært tillatt. Vi vil takke dere som ber for Fjellhaug og vi håper dere vil huske på studentene våre neste gang dere ber. Be spesielt for:

  • De som er ensomme, sliter psykisk eller har andre problemer.
  • At vi kan begynne med fysisk undervisning snart igjen.
  • Det sosiale miljøet på Fjellhaug.

SHoT-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, men på grunn av Covid-19 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse denne vinteren. Er du interessert i å lese mer om undersøkelsen ligger rapporten åpen på denne nettsiden: SHOT-undersøkelsen