Ledig prosjektstilling: Støttestilling for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger

Prosjektstilling med ansvar for nettstudier, etter- og videreutdanning og koordinering av praksis

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) lyser ut en prosjektstilling i 100 % med arbeidsoppgaver innenfor nettstudier, utvikling av etter- og videreutdanning (EVU) og praksiskoordinator. Stillingen har tiltredelse 1 august 2021 (eller etter avtale) og varer ett år.

Arbeidsomfanget fordeles mellom de tre delene stillingen omfatter.

 • Utvikling av EVU-portefølje 30 %
 • Programansvar for nettstudier 50 %
 • Praksiskoordinator 20 %

Stillingen regnes for å være en støttestilling for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det medfører at søker vil jobbe nært fagpersonalet. I og med at stillingen medfører arbeid med å utvikle og videreutvikle det faglige tilbudet, er det viktig at søker kan arbeide selvstendig, tar initiativ og tar eierskap til porteføljen det arbeides med.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

Utvikling av EVU-portefølje (30 %):

 • Arbeide med å utvikle pedagogiske rammer og emner i EVU-porteføljen.
 • Teknisk tilrettelegging av undervisning i EVU-porteføljen.
 • Ha kontakt med mulige samarbeidspartnere.
 • Etter avtale bidra med undervisning og faglig oppfølging.

Programansvar for nettstudier (50 %):

 • Arbeide med nettpedagogikk og være pedagogisk ressurs for nettlærere i arbeidet med å bygge nettpedagogisk kompetanse.
 • Hjelpe nettlærerne til å lage gode maler for oppbygging av nettemner og bistå teknisk i arbeidet med dette. Ikke minst gjelder dette forholdet mellom forelesning, selvstudium, arbeidsoppgaver, læringsfellesskap og arbeidskrav.
 • Koordinere og ha ansvar for opplæring og oppfølging av nettlærerassistenter.
 • Etter avtale utvikle faglig innhold i nettleksjonene.

Praksiskoordinator (20 %):

 • Ansvar for å koordinere praksis i emner hvor praksis inngår.
 • Utvikle praksisavtaler, etablere kontakt med relevante partnere i arbeidslivet.
 • Ansvar for at gjennomført praksis evalueres med rapport til Fagråd.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha mastergrad i teologi eller tilsvarende.
 • Søkere må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Søkere må ha gode digitale ferdigheter og kunne bruke relevant verktøy (Canvas, Panopto e.l.).
 • Kompetanse innen pedagogikk er en fordel.
 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver er en fordel.

Generelt om stillingen

 • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
 • FIH er IA-bedrift.
 • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og motiveres av FIHs verdidokument, som er knyttet til ansettelsesavtalen. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.
 • Vi kan tilby et godt faglig miljø med gode muligheter for kompetanseutvikling.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til undervisningsleder Knut Kåre Kirkholm, kkirkholm@fjellhaug.no

Søknadsfrist: 01.05.2021

Tiltredelse: 01.08.2021 (eller etter avtale)

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til fthoresen@fjellhaug.no

Om FIH

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er en privat høgskole eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Skolen gir viktige bidrag til teologi og misjon nasjonalt og internasjonalt og tilbyr studier på bachelor- og masternivå innen fagfeltene teologi, misjon og KRLE. FIH har hovedadministrasjon på Sinsen i Oslo og har avdelinger i København og Aarhus. Høgskolen har våren 2021 ca. 45 ansatte og ca. 440 studenter i Norge og Danmark.