Over 400 studenter på Fjellhaug

«Vi har trangere kår på Fjellhaug i høst», sier rektor Frank-Ole Thoresen. For første gang er det registrert over 400 studenter ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. «Vi gjorde et flott opptak i fjor. Da endte vi på 357 studenter. I år har studenttallet vokst til 416», sier han. Dette innebærer en dobling av studenttallet i løpet av de siste fire årene.

Alle disse studentene møter du ikke på campus på Sinsen. Omkring 80 studenter er lokalisert ved FIHs avdelinger i Danmark, 140 studenter følger et nettstudium, og i underkant av 200 studenter er registrerte som campusstudenter på Sinsen.

Marit Skinlo som er høgskoledirektør ved FIH, understreker at også nettstudentene har rett til å følge undervisningen fysisk, dersom de ønsker det. «Det innebærer at det til enhver tid er vanskelig å vite hvor mange som møter til de ulike forelesningene. Denne høsten har dette vært ekstra krevende, ettersom vi må holde god avstand og følge øvrige regler for smittevern.»

Også Bibelskolen Fjellhaug, som delvis holder til i samme lokaler, har gjort et godt opptak denne høsten med nærmere 80 elever. «Totalt sett blir det mange personer og grupper, med ulike behov som skal ivaretas. Det innebærer en del logistikkutfordringer. For øyeblikket har vi bare ett auditorium som er stort nok til å romme de største klassene både på høgskolen og bibelskolen, så vi er nødt til å være gode venner og finne løsninger sammen», sier hun.

Høgskolen hadde i vår også svært mange søkere til de engelskspråklige teologistudiene. Mange av disse søkerne hadde av ulike grunner ikke anledning til å starte opp på studiene sine. Ifølge Thoresen henger dette trolig sammen med koronakrisen med stengte grenser, vanskelige reisevilkår og større økonomisk usikkerhet. «Vi antar at omkring 30-40 bachelorstudenter ikke har hatt anledning til å starte studiene sine denne høsten», sier han. «Det er kjedelig, for disse studentene betyr mye for institusjonen og vi skulle gjerne hatt dem i klasserommet og studiemiljøet de neste tre årene». For studieåret 2020-2021 er det omkring 60 studenter på dette studieprogrammet.

Selv om det er rekordmange studenter på Fjellhaug denne høsten, sier rektor at høgskolen gjerne skulle hatt enda flere studenter på de lengre studieprogrammene. «Vi har greie grupper på bachelor- og masterprogrammet i teologi og misjon, men vi kunne gjerne hatt enda flere nye studenter på bachelorprogrammene. Samtidig er det stor mobilitet mellom ulike studieprogram, så vi rekrutterer gjerne en del flere studenter inn i bachelorprogrammene våre i løpet av året».

I 2012 var det totalt 130 studenter ved FIH og i 2015 var det registrert 205 studenter. I 2018 ble FIH innvilget egen akkreditering som høgskole. Dette innebærer større frihet til å opprette og nedlegge studieprogram.