I dag (24.04) har søkertallene for Samordna Opptak blitt offentliggjort, og det er med glede vi registrerer at antallet som har søkt studieplass ved FIH aldri har vært høyere enn i år. Høgskolen har hatt økende søkertall gjennom flere år, og 2019 var et rekordår for oss. I år er det enda flere som har søkt studier ved FIH, totalt 688 mot 656 i 2019.

Erfaringsmessig er det antallet førsteprioritetssøkere i Samordna Opptak som er viktigst i forhold til hvor mange studenter som starter sine studier til høsten. Det er de søkerne som har prioritert Fjellhaug øverst på listen over sine studiealternativ. I år har vi også ca. 15 % økning i antall førsteprioritetssøkere. Dette er noe vi gleder oss stort over. Vi kan ikke vente med å ta imot nye studenter til høsten.

Her kommer en liten hilsen fra rektor Frank Ole Thoresen som ønsker alle studenter hjertelig velkommen til studier ved FIH:

«Det er veldig gledelig at FIH enda et år opplever rekordsøknad til våre studier. Stadig flere studenter får øynene opp for Fjellhaug som et aktuelt studiested, og siden 2012 har studenttallet ved høgskolen blitt nesten tredoblet. Det er et kvalitetsstempel for en liten institusjon med begrensede ressurser. Det lokale opptaket er også veldig viktig for oss, men disse søkertallene fra Samordna Opptak tyder på at vi igjen vil få en flott studentgruppe til høsten. Jeg vil ønske alle søkere hjertelig velkommen til Fjellhaug i August.»

Dersom du ikke har satt Fjellhaug Internasjonale Høgskole på første plass i Samordna Opptak er det fortsatt mulig å omprioritere:

https://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister/1-juli-omprioritering.html

Du kan fortsatt søke masterstudier i teologi og misjon frem til 1 juli:

https://fih.fjellhaug.no/studietilbud/teologi-og-misjon-2/