Vårens masteravhandling del 2
– Øverst fra venstre: Lar-Olav Siqveland Morstøl, Sunniva Fuglestveit, Andreas Furnes, Martin Augestad

Vårens masteravhandlinger (del 2)

Denne våren skal åtte studenter ved Fjellhaug internasjonale Høgskole avlevere sine masteravhandlinger. Vi spurte dem ut om prosjektet deres og svarene kan du lese her.

Presentasjonen av vårens masteravhandlinger er fordelt på to artikler. Den første kom forrige uke og den kan du lese her. Studentene har svart på følgende spørsmål:

  1. Hva skriver du om i din masteravhandling?
  2. Hvorfor valgte du dette teamet, og hva håper du arbeidet ditt kan bidra til/med?

Lars-Olav Siqveland Morstøl (26):

  1. Jeg skriver om holdninger til forfølgelse i 2 Timoteusbrev.
  2. Jeg har ofte latt meg inspirere av forfulgte trossøsken som villig oppgir alt for å følge Jesus. I løpet av livet møter mange kristne i større eller mindre grad en form for forfølgelse. Jeg håper arbeidet kan gi kunnskap om hvordan vi som kristne skal forholde oss til det; hvis, eller når det skjer.

Sunniva Fuglestveit (25):

  1. Jeg skriver om Gud og medlidelse. Mer presist; kan Gud «lide samme med» som følger av en ytre påvirkning, f.eks. menneskers lidelse? Og hvilke implikasjoner får lidelse i Gud for en systematisk helhetstenkning om Gud?
  2. Jeg skriver om dette fordi lidelse er en sentral del av livet, vi spør oss gjerne hvor Gud «passer inn». Jeg håper oppgaven kan inspirere til å våge å snakke om Gud i møte med livets vanskeligheter, uten at det skal gå på bekostning av å snakke sant og rett om Gud.

Andreas Furnes (28):

  1. Jeg skriver om hvordan troen gir mening til arbeidet. Enklere sagt; hvordan henger tro og arbeid sammen.
  2. Jeg skriver om dette fordi manglende kobling mellom tro og arbeid er en sentral årsak til at folk mister troen. Dette er synd, fordi teologien gir gode svar på hvordan tro og arbeid henger sammen. Menighetsarbeidere har et viktig ansvar for å utruste kristne til et liv i etterfølgelse av Jesus i denne verden, og arbeidsplassen er en viktig del av den.

Martin Augestad (25):

  1. Jeg skriver om Jesu oppstandelse i et apologetisk perspektiv. Det handler om å undersøke oppstandelsens historiske troverdighet.
  2. Jeg valgte dette fordi det er et sentralt tema i Bibelen, og på mange måter den hendelsen den kristne troen står og faller på. Paulus sier jo at troen vår er uten mening hvis Jesus ikke har stått opp.

Vær gjerne med og be for studentene og støtt arbeidet på Fjellhaug med en gave.